Wanneer worden mijn medewerkers betaald?
Vanaf woensdag in de week na de geleverde prestatie. Onder voorwaarde dat de prestaties voor dinsdagvoormiddag zijn bevestigd.

Hoe moet ik mijn prestaties bevestigen?
U kan prestaties bevestigen d.m.v. de prestatiepagina in het Easymatch portaal. Hier kan u filteren op weeknummer en vervolgens de nog openstaande prestaties eventueel aanpassen en bevestigen. 

Wanneer ontvang ik mijn factuur?
U ontvangt uw factuur op maandag of dinsdag na verloning.

Hoe bereken ik de kostprijs/uur?
Brutoloon x coëfficiënt (geen rekening houdend met eventueel bijkomende netto of bruto vergoedingen).

Ik ken mijn coëfficiënt niet?
Neem contact op met een Easymatch-medewerker. Deze zal u de coëfficiënten kunnen doorgeven.
U kan deze ook terugvinden in de offerte die u bij het begin van de samenwerking hebt ontvangen. 
 
Een van mijn medewerkers heeft een arbeidsongeval gehad, wat nu?
Neem meteen contact op met een Easymatch-medewerker. Deze zal je alle nodige documenten bezorgen en instructies geven wat te doen. 

Wat gebeurt er als een medewerker ziek is?
De uitzendkracht verwittigt jullie als opdrachtgever. Jullie verwittigen Easymatch. De uitzendkracht stuurt zijn/haar ziektebriefje binnen de 48uren naar Easymatch. Als de uitzendkracht het ziektebriefje aan jullie bezorgt, bezorg het ons dan zo snel mogelijk aan Easymatch.
 
Hoe kan ik medewerkers naar het buitenland detacheren?
De regels betreffende het detacheren van medewerkers verschillen per land. Neem tijdig contact op met een Easymatch-medewerker om de regelgeving inzake het land in kwestie na te gaan.
Voor elke tewerkstelling in het buitenland, moet er een A1 attest worden aangevraagd. Bezorg hiervoor de juiste gegevens aan Easymatch, minstens 3 werkdagen op voorhand. Easymatch regelt de aanvraag van de A1. De goedkeuring voor detachering wordt via Easymatch naar de uitzendkracht gestuurd en dient meegenomen te worden naar de plaats van detachering.
Let op: het aanvragen van een detachering kan een meerkost met zich meebrengen. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de Easymatch-medewerkers.

Kan ik een collectieve sluiting verplichten?
Dit kan enkel, indien deze doorgegeven wordt, ten laatste op 15 december van het jaar voordien, nadat alle werknemers hier nota van genomen hebben.
Zoniet kunnen werknemers niet verplicht worden.

Waar vind ik de sociale balans?
Deze kan je opvragen via Easymatch.

Wat met werkstudenten?
Als een student meer dan 475 uur heeft gewerkt, wordt deze ingeschreven als een werkstudent. Hij/zij wordt belast volgens de gebruikelijk belastingsverplichting en wordt dus aan het gebruikelijk arbeiders- en bediende-tarief berekend.
Indien een student zijn of haar 475 uur heeft bereikt, zal Easymatch na aangifte van tewerkstelling hiervan melding krijgen van de RSZ. Easymatch is in dit geval verplicht het contract van de student om te zetten naar het statuut werkstudent. Als werkgever wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik checken of een student nog voldoende uren heeft?
Je kan een attest opvragen bij de student. Deze kan dit aanvragen via student@work.

Meer informatie over de specifieke wetgeving rond horeca? 
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord