Easymatch staat ook niet stil bij de hele digitalisering. Om je het leven makkelijk te maken zijn wij van start gegaan met Adminbox. Adminbox geeft je de mogelijkheid om al je contracten digitaal te ondertekenen met een zelfgekozen wachtwoord. Zo moet je niet steeds je contract afdrukken, ondertekenen, inscannen en terugsturen. Je loonbrieven en fiche 281 kan je ook eender waar raadplegen en downloaden via Adminbox. Een hele stap vooruit in het digitale tijdperk.
Easymatch - Starten met Adminbox (pdf)

Easymatch mise également sur la digitalisation générale. Pour vous faciliter la vie, nous avons lancé Adminbox. Adminbox vous permet de signer tous vos contrats de manière électronique avec un mot de passe choisi par vos soins. Vous évitez ainsi de devoir imprimer, signer, scanner et renvoyer votre contrat. Vous pouvez également consulter et télécharger, où vous le souhaitez, vos fiches de salaire et votre fiche 281 grâce à Adminbox. Une avancée majeure dans
l´ère digitale.
Easymatch - Démarrer Adminbox (pdf)
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord