Wat houdt werkstudent in?
Een student mag jaarlijks 475u onder het voordelige jobstudentenstatuut werken. Werkt de student meer dan 475 uur, dan zal hiji of zij worden ingeschreven onder het statuut werkstudent. Bij dit statuut zijn de normale bijdragen van toepassing.

Wat is klein verlet en om welke redenen kan ik klein verlet aanvragen?
Een werknemer heeft het recht om met behoud van het loon bij een aantal omstandigheden, van het werk afwezig te blijven. Deze korte periodes van afwezigheid worden "klein verlet", of "kort verzuim" genoemd. Ze kunnen worden gebruikt bij sommige familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden, of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen.
Meer informatie kan je terugvinden op deze website.

Hoeveel uren mag ik werken als jobstudent?
475 uren. Na 475 uren val je onder het werkstudent statuut. Vanaf dan ben je belastingplichtig.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn contracten?
Het contract wordt ten laatste een dag voor tewerkstelling via Adminbox verzonden. Per sms of e-mail krijg je een melding wanneer je contract beschikbaar is in je Adminbox waar je deze elektronisch kan ondertekenen. Meer info over Adminbox kan je terugvinden in de handleiding "Starten met Adminbox" onder de tab algemene documenten.
Beschik je nog niet over een Adminbox? Dan ontvang je bij de verzending van je eerste contract een e-mail of sms om je Adminbox te activeren.

Wat moet ik met mijn contract doen?
Je kan je contract best digitaal tekenen voor je tewerkstelling.

Wanneer wordt mijn loon gestort?
Vanaf woensdag in de week na de geleverde prestatie . Onder voorwaarde dat de prestaties tijdig doorgegeven zijn door de werkgever. Indien de prestaties later doorgeven worden, engageert Easymatch zich om de betaling zo snel mogelijk door te geven. Hou er rekening mee dat afhankelijk van de bankinstelling, het loon 1 of 2 dagen later pas op je rekening kan staan.

Hoe zit dat nu met het statuut Flexijob?
Je mag enkel als Flexijob werken indien je drie kwartalen terug minstens 4/5de hebt gewerkt bij één of meerdere andere werkgevers. Elk kwartaal wordt er opnieuw gecontroleerd of er aan deze voorwaarden is voldaan.
Als je bent ingeschreven onder het statuut Flexijob, worden er geen belastingen en RSZ ingehouden op je loon. Je nettoloon is dus gelijk aan je brutoloon.
Flexijobs zijn nog niet in alle sectoren aan de orde. Meer informatie kan je terugvinden op deze website.

Heb ik als uitzendkracht recht op vakantiegeld?
Ja, als bediende ontvang je meteen je vakantiegeld voor de geleverde prestaties. Je ziet dit dan ook telkens op je loonbrief staan.
Als arbeiders ontvang je 1 x jaar vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Heb ik recht op Jeugdvakantie?
De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon.
Meer informatie kan je terugvinden op deze website.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn loonbrieven?
Wanneer de lonen verwerkt zijn gaat Easymatch de loonbrieven uitsturen. Meestal is dit op de vrijdagnamiddag van de week wanneer de verloning is gebeurd. Zoals je contracten worden ook je loonbrieven in je Adminbox afgeleverd. Wanneer Easymatch de loonbrieven heeft verzonden, krijg je automatisch een mail van Adminbox met de melding dat er een nieuw document beschikbaar is. Vervolgens kan je inloggen in Adminbox en daar ten allen tijden je loonbrieven raadplegen en downloaden.

Waarom is mijn loon nog niet betaald?
Easymatch is afhankelijk van de werkgever. Het loon kan pas betaald worden wanneer Easymatch de prestaties van de werkgever heeft ontvangen.

Wat moet ik doen bij ziekte?
Bij ziekte verwittig je onmiddellijk je opdrachtgever. Binnen de 48uur bezorg je een ziektebriefje aan Easymatch via post/mail of persoonlijk. Je kan het ook uploaden via het portaal.

Waar kan ik checken hoeveel uren ik nog heb als student?
Alle informatie over werken als jobstudent alsook je urentellers kan je terugvinden op deze website. Je kan ook de app downloaden om zo je teller altijd bij de hand te hebben.
Geef Easymatch zeker een seintje indien je studentenuren zijn opgebruikt. Zo kunnen wij je meteen inschrijven onder het correctie statuut.

Ik heb een arbeidsongeval gehad, wat nu?
Je verwittigt meteen je opdrachtgever en Easymatch.
Onder algemene documenten kan je drie documenten terugvinden die kunnen dienen voor het aangeven van een arbeidsongeval.
  • Ongevallenrelaas UZK: deze moet je zelf invullen en aan Easymatch bezorgen. Je kan dit ook uploaden via het Portaal.
  • Medisch Getuigschrift: deze moet je laten invullen door de behandelende arts. Je moet dit zo spoedig mogelijk terugsturen naar Easymatch of uploaden via het portaal.
  • Ongevallenrelaas klant (optioneel): deze moet je door je feitelijke werkgever laten invullen indien deze getuige was van het ongeval.
Wanneer blijf ik nog ten laste van mijn ouders en hoeveel mag ik verdienen als jobstudent?
Alle informatie over het statuut jobstudent kan je terugvinden op deze website. Je kan hier onder andere terugvinden hoeveel je mag verdienen en alle informatie over kindergeld een hoe je ten laste van je ouders kan blijven.

Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?
Als je voldoet aan de voorwaarden heb je recht op een eindejaarspremie. Alle voorwaarden kan je terugvinden op deze website.
De eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Fonds voor Uitzendkrachten. Zij brengen je in de loop van de maand december op de hoogte betreffende de uitbetaling van de eindejaarspremie.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord