Registreer als Werknemer

Hoogst behaalde diploma (verplicht) Statuut (verplicht) Bediende Arbeider Werkstudent Jobstudent Werkloze
<50 dagen aan het werk als student = jobstudent >50 dagen aan het werk als student = werkstudent
In te houden percentage bedrijfsvoorheffing (verplicht) 11,11% 18% 33% Anders
Wat is bedrijfsvoorheffing: De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelastingen die een werknemer moet betalen, en wordt maandelijks door de werkgever op het belastbare loon ingehouden
volgende >

Intentieverklaring

"Ondergetekende (naam invullen), hierna de werknemer, erkent door het ondertekenen van dit document, op de hoogte te zijn van het feit dat de arbeidsovereenkomsten die hem zullen worden voorgesteld door de vennootschap, arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid zijn, gesloten conform de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsook conform de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op dit type van arbeidsbetrekking.

Door het ondertekenen van dit document erkent de werknemer dat hij werd ingelicht over het feit dat er een forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 18% (of anders indien anders aangeduid op pagina 1) zal worden toegepast op de lonen die eventueel verschuldigd zullen zijn door de vennootschap, zoals dit is voorzien bij arbeidsbetrekkingen in het kader van uitzendarbeid.

Onderhavig document geldt voor de volledige duur van de arbeidsbetrekkingen tussen de vennootschap en de werknemer, zonder beperking in de tijd."

volgende >
Er zijn één of meerdere fouten gevonden of velden niet correct ingevuld.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord